Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ozelguvenlik

Giriş
  ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HAKKINDA
Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak yada özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle özel güvenlik hizmeti sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşların talebiyle belirlendikten sonra Özel Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanır.

       Özel Güvenlik Sınav Ücretleri; 
        Silahlı Sınav ücreti: 50 TL      Silahsız Sınav ücreti: 35 TL

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

GENEL HUSUSLAR:
A- Özel güvenlik izni almak ve özel güvenlik hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri takip etmek amacıyla il özel güvenlik komisyonlarına yapılan müracaatlarda, müracaat sahibi kişi, kurum, kuruluş, özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitim kurumları adına imzaya ve evrak takibine yetkili olan noter tasdikli vekâletname.
B-Belgelerin fotokopileri verilecekse asıları da veya noter tasdikli suretleri getirilmelidir.
C-Özel güvenlik hizmeti; kurum/kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak ve aynı zamanda hizmet satın almak suretiyle sağlanacaksa özel güvenlik görevlilerinin kullanacakları kıyafetlerin resim kataloğu.

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından İstenilecek Belgeler:
a)Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir )
b)Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.

2. Özel Kuruluşlar ve Özel Bankalardan İstenecek Belgeler:
a)Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir)
b)Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
c)Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
ç)Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
d)Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar,
e) İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri.  

3. Özel Güvenlik Uygulamasını Sona Erdirmek İçin İstenilecek Belgeler:
a) Talep yazısı,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
c) Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
ç) Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

4. Personel ve Silah Kadrolarının İndirimi, Artırımı, Yeniden Belirlenmesi veya Hizmet Şeklinin Değiştirilmesi Halinde İstenilecek
 
Belgeler:
a)Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir )
b)Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında kendi Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı,
c)Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortakların almış olduğu karar,
ç)Site veya apartmanlarda genel kurul veya yönetim kurulu kararı.

5. Unvan Değişikliğinde İstenilecek Belgeler:
a)Talep yazısı,
b)Özel kuruluşlarda unvan değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ve Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi.

6. Adres Değişikliğinde İstenilecek Belgeler:
a)Talep yazısı,
b)Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemlerinden alınacak yeni adresi gösterir belge. 
c)Özel kuruluşlarda adres değişikliğine ilişkin yeni adrese göre düzenlenmiş ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi veya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemlerinden alınacak yeni adresi gösterir belge. 
5188 SAYILI KANUNA GÖRE KİMLİK ÇIKARMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
1. DİLEKÇE
2. Özel Güvenlik Görevlisi adayının T.C.kimlik numarası
3. Diploma ve Fotokopisi 1 adet (İbraz edilmek üzere diplomanın aslı getirilecek)
5. Güvenlik Soruşturması Formu 2 Adet (Bilgisayar veya Daktiloyla doldurulacak, Fotoğraflı olacak)
6. Sağlık Raporu (Aslı),  Raporda Silahlı/Silahsız belirtilecek,
7. Özel Güvenlik Sertifikasının aslı (Mezun oldukları eğitim kurumlarından alınacak)
8. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Harç Makbuzu  (isim ve TC.numarası belirtilecek)
9. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Fotoğraflı olacak, Bilgisayar veya daktiloyla doldurulacak)
10. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf. (Yeni çekilmiş olacak, fotokopi olmayacak)
SİLAH RUHSAT İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Silahın Faturası
2. Kurumun Üst Yazısı
3. Silah
4. İl Komisyon Kararı
SİLAH ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Kurumun Üst Yazısı
2. İl Komisyon Kararı
3. Silah Alacak Görevliye (Mutemet) Yetki Belgesi
4. Mutemedin T.C. Kimlik Numarası
5. Mutemedin 2 Adet Fotoğrafı
SİLAH NAKİL BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Kurumun Üst Yazısı
2. Nakil Yapılacak Silahın Fatura Fotokopisi
3. Gitmiş Olduğu Yerin İl Komisyon Kararı
4. Kurumun Bakanlık Onayı Veya İl Komisyon Kararı
5. Arızalı Ve Tamir İçin MKE’e Gönderilen Silahın Arıza Tutanağı
6. Nakil Yapacak Memurun 2 Adet Fotoğrafı
7. Nakil Yapacak Memurun T.C.Kimlik Numarası
HİBE EDİLEN SİLAHLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Kurumun Üst Yazısı
2. Hibe Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
3. Kanun Kapsamından Çıkma Onayı Veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair İl Komisyon Kararı
4. Kadro Fazlası Silahın Fatura Fotokopisi
5. Kadro Fazlası Silahlar Ve Her Silah İçin Beşer Adet MKE Fişek
MKE VEYA JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA HİBE EDİLEN SİLAHLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1. Kurumun Üst Yazısı
2. Hibe Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
3. Kanun Kapsamından Çıkma Onayı Veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair İl Komisyon Kararı
4. Kadro Fazlası Silahın Fatura Fotokopisi
5. Kadro Fazlası Silahlar Ve Her Silah İçin Beşer Adet MKE Fişek (Balistik Muayenesi İçin)
6. Silahları MKE Kurumuna Veya Jandarma Genel Komutanlığına Götürecek Görevliye Düzenlenmek İçin Nakil Belgesi İçin İstenen Belgeler
KANUN KAPSAMINDAN ÇIKAN VEYA KADRO FAZLASI SİLAHLARIN DEVRİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Kurumun Üst Yazısı
2. Devir Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
3. Kanun Kapsamından Çıkma Onayı Veya Silahın Kadro Fazlası Olduğuna Dair İl Komisyon Kararı
4. Kadro Fazlası Silahın Faturası
5. Kadro Fazlası Silahlar Ve Her Silah İçin Beşer Adet MKE Fişek (Balistik Muayenesi İçin)
6. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
7. İmza Sirküleri
8. Devir Yapacak Mutemet İçin Noter Tasdikli Vekaletname
9. Mutemedin T.C.Kimlik Numarası
10. Devir Alacak Kurumlarda Aynı Belgeleri Getirecek
ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ TALEBİNDE BULUNAN KURUM VE KURULUŞLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1. 1 Adet Ticari Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli)
2. 1 Adet Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
3. 1 Adet Alarm Merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi
4. 1 Adet Alarm Merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliğine ilişkin taahhütname
5. 1 Adet Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası
6. 1 Adet Kurucu ve Yöneticilerin adli sicil kayıtları
7. 1 Adet Kurucu ve Yöneticinin nüfuz cüzdan sureti ve ikametgah belgesi
8. 1 Adet Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgelendiren diploma veya dengi belgenin örneği
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU AÇMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Eğitim yapılacak tesisin adresi, tapusu veya kira sözleşmesi,
2. Binaya ilişkin yapı kullanma izni veya eğitim kurumu açılmasında fenni sakınca olmadığına ilişkin belediyeden alınan yazı,
3. Kurucu, yönetici ve uzman eğiticilerin T.C.kimlik numaraları,
4. Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin örneği,
5. Eğitim kurumunu temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,
6. Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge). NOT: Özel Güvenlik Eğitim Kurumu açmak için direk İçişleri Bakanlığına başvuru yapılacaktır.
       KAYIP KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Dilekçe
2. Polis Merkezinden kayıp eşya tutanağı veya yerel gazeteden kayıp ilanı
3. T.C. Kimlik Numarası
4. Adına düzenlenmiş yeni özel güvenlik kimlik kartı
5. 4 adet fotoğraf
YIPRANAN KİMLİK KARTI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Dilekçe
2. T.C. Kimlik Numarası
3. Yıpranmış Olan Kimlik kartı
4. Adına düzenlenmiş yeni özel güvenlik kimlik kartı
5. 4 adet fotoğraf
ÖZEL GÜVENLİK GÖR.KİMLİK HARCI :
Alaaddin Vergi Dairesine Özel güvenlik harcı olarak yatırılacak.( Ad Soyad ve T.C. Kimlik numarası belirtilecek.)
KİMLİK TAKİBİ :
Evraklarını teslim eden  özel güvenlik görevlileri  evrakları ile ilgili son durumun ne olduğunu bu siteden takip edecekler
KIYAFET
     Birden fazla il’de kurumu, tesisi veya şubesi bulunan kuruluşların özel güvenlik görevlilerinin kıyafeti, Bakanlık/Genel Müdürlük tarafından belirlenerek, Bakanlık/Genel Müdürlüğün (kamu ve özel) bulunduğu il özel güvenlik komisyonunu kararı ile belirlenecek, bu kıyafet kuruluşun diğer il’lerde bulunan birimleri için de geçerli olacaktır. Dolayısıyla kıyafetin belirlenmesi için diğer illerde ayrıca Komisyon kararı alınmayacaktır.
      Özel güvenlik şirketleri, personeline giydirecekleri kıyafetleri belirleyerek 4 cepheden çekilmiş fotoğrafları ile birlikte Bakanlığımıza müracaat edecek, Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde belirlenen kıyafet giydirilecektir.
KİMLİK BELGELERİ VE SİLAH TAŞIMA/BULUNDURMA BELGELERİ
     Özel güvenlik görevlilerine valiliklerce verilen kimlik kartları görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Kimlik kartı yakasında takılı olmayanlar özel güvenlik görevlilerine verilen yetkileri kullanamazlar.5188 sayılı kanun gereğince 5 yıllık süreyi dolduran özel güvenlik görevlileri, yenileme eğitimini tamamlayıp, özel güvenlik yenileme sınavına girdikten ve gerekli belgeleri tamamladıktan sonra müracaat etmesi halinde yapılan tahkikat neticesinde özel güvenlik kimlik kartı verilecektir. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının zayi olması halinde, çalışma izninin 5 yıl süre ile geçerli olması sebebiyle, eski kimlik kartındaki geçerlilik süresi işlenerek yenisi verilir.

      İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 21.12.2004 tarih ve 4108 sayılı görüş yazılarında belirtildiği üzere; sürekli nakit akışı olması nedeniyle silahlı olarak görev yapılmasının ilerde olması muhtemel olayların önlenebilmesi açısından Milli Piyango İdaresi ve bağlı birimleri ile Hipodromlarda özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yapabileceklerdir.

     5188 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereği Üniversite ve bağlı fakültelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında olduğu gibi, bağlı yurtlar da eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olması nedeniyle buralardaki özel güvenlik görevlilerinin silahsız olarak görev yapmaları gerekmektedir.

     Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre her ateşli silah için “Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir. Bu silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ve görev belgesiyle beraber bu belgeyi de taşımak zorundadır. Yönetmeliğin bu hükmü gereğince silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlileri kimlik kartı ve silah taşıma/bulundurma belgesini birlikte taşıyacaklardır. Madde hükmünde belirtilen “görev belgesi”, Yönetmeliğin ekinde yer almamakla birlikte kısa ve uzun süreli kişi koruma görevi ile para ve değerli eşya nakli görevi verilen personele, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği tarafından verilecek olan ve görevlinin açık kimlik bilgisi ile görevli bulunacağı yer, tarih ve güzergahı gösteren yazıdır.
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
     Özel güvenlik görevlilerinin il içi ve il dışı geçici görevlendirilmeleri çalıştığı kurum ve kuruluşlar tarafından 5188 sayılı Kanun kapsamında bulunan yerlere yapılabilecektir. Özel güvenlik hizmetinin aksatılmadan yürütülebilmesi için, özellikle banka ve mağazaların şubeleri arasında geçici görevlendirme ve nakillere ihtiyaç duyulacağından, bu tür görevlendirmelerin il içinde olması durumunda valiliğe, iller arasında olması halinde her iki valiliğe bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Komisyonca kullanılmasına ve bulundurulmasına izin verilen silahlar, kurum ve kuruluşların demirbaş defterine kayıtlı olacağından, personelin silahlı olarak atanması yada görevlendirilmesi söz konusu olmayacaktır. Başka bir yere ataması yada görevlendirilmesi yapılan özel güvenlik görevlisi, atandığı yerin demirbaşında bulunan silahla görev yapacaktır.

     Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç duymaları halinde bir başka özel güvenlik şirketinden hizmet satın alabilir veya personel kiralayabilir. Bu husus geçici görevlendirme kapsamında değerlendirilerek valiliğe bildirimde bulunmak kaydıyla yapılacaktır.

      Bünyesinde özel güvenlik birimi bulunan kurum, kuruluş ve bankaların özel güvenlik görevlisi kadrolarında ihdas, artırım ve indirim için yapacakları başvurularda izin, istirahat ve olağanüstü durumlarda gerekli geçici görevlendirmeyi yapabilecekleri sayıda havuz personel bulundurmalarına il özel güvenlik komisyonlarınca müsaade edilecektir.
DENETİM
Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir.

Denetimin Kapsamı

Denetim sırasında;Faaliyet izninin ve personelin çalışma izinlerinin geçerli olup olmadığı,

Özel güvenlik görevlileri için mali sorumluluk sigortasının yatırılıp yatırılmadığı,
Özel güvenlik şirketleri tarafından 3. kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe bildirilir.
Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

Kişi, kuruluş ve şirketlerce, istihdam edilen veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri on beş gün içinde valiliğe bildirilir.

Üçüncü kişilere verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği ve bu sözleşmelerin zamanında valiliğe bildirilip bildirilmediği, Görev alanına uyulup uyulmadığı,

Silah ve teçhizatın ruhsatlı olup olmadığı ve bunların usulüne uygun korunup korunmadığı,

Kayıt ve defterlerin usulüne uygun tutulup tutulmadığı,

Eğitim hizmetlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği, Kanun ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediği incelenir.
SİLAHLI VE SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- (Değişik:27.04.2005-25798 – 5335/23-c md.) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3- Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak.
4- (Değişik:08.02.2008/26781-5728/545.md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
5- (Mülga:08.02.2008/26781-5728/578-üü.md.)
6- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak. 
7- 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
LİNKLER
 
      Koruma ve Güvenlik Planı İNDİR
      Güvenlik Arşiv Araştırma Formu Örneği İNDİR
      Dilekçe Örneklerini İNDİR
      Personel Bildirim Formu İNDİR
      Özel Güvenlik Birimi Kuracak Kuruluşlar için Bilgi Formu İNDİR
       Özel Güvenlik Birimi Kuracak Kuruluşların Güvenlik Personeli Üniforma Formatı İNDİR
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
 
E-Mail   : konyaozelguvenlik@egm.gov.tr
Telefon : 0.332.322 42 14
                0.332.321 32 32
Gsm      : 0.505.318 42 02                
Faks     : 0.332.322 98 89
Adres   : Topraksarnıç Mah. Azerbeycan Cad. Lalebahçe yolu üzeri Meram ek hizmet binası   Meram/KONYA 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Konya Valiliği
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polis Eşleri Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • Polsan
 • Ulusal Ulaşım
 • Göç İdaresi