Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

silahruhsat

Giriş
 

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 
SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN  (MESKENDE BULUNDURMA); 
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak-doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi Dairesinden alınacak)
 
GERÇEK ŞAHIS VEYA TÜZEL KİŞİLİĞE AİT İŞ YERİNDE SİLAH BULUNDURMA RUHSATI İÇİN;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-İş yeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.
-Mükellefiyet gösterir vergi dairesi yazısı.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
 
SİLAH TAŞIMA RUHSATI İÇİN; (GENEL)
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Yaptığı işle ilgili belgeler (dilekçede belirtilen iş/görev/meslek veya taşıma ruhsatı talebine gerekçe
    gösterdiği hususlarla ilgili belgeler)
 
NOT:Taşıma ruhsatı için istenilen belgeler iş ve faaliyetlerine göre ayrı ayrı olarak aşağıya çıkartılmıştır.
 
 CAN GÜVENLİĞİNDEN DOLAYI;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (Yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya mesleki faaliyetleri ya da Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (Yaptıkları iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu   anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uyruklu şahıslara)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak-doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.Ruhsat harcının Maliye veznelerine yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Dilekçede belirtilen iş/görev/meslek veya can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı talebine gerekçe  gösterdiği hususlarla ilgili belgeler.
  
KAMU GÖREVLİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak-doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Yaptığı görevle ilgili belge (çalıştığı kurumdan alınacak mühürlü ve kurumunu belirtir imzalı resmi evrak)
 
EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİNDEN İSTENİLEN BELGELER; 
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Emekli Kimlik fotokopisi, emeklilik onayı ve ilişik kesme yazısı.
-Hakkında meslekten ve memuriyetten çıkarma istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı.
 
NOT: Emekli olduktan sonrada harçsız silah taşıma ruhsatı verilen kamu personeli kadrosundan ilişiğini kestiği  tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaat etmesi durumunda 4 sırada yazılı belge istenmez.
 
 
GÖREVİ VEYA MESLEĞİNDEN DOLAYI SİLAH RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER;
 
1. Sarı Basın Kartı Sahipleri;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden resmi yazısı.
-En son verilen sarı basın kartı fotokopisi.
 
2. Sarraf ve Kuyumcular; (Tüzel Kişilik ve Gerçek Şahıslar için)
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve  
    İşletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Sarraflık veya kuyumculuk işinden dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir Vergi Dairesi yazısı
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Oda kayıt belgesi.
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
 
3. Patlayıcı Maddeleri Satın Alma ve Satış ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve
    İşletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesi yazısı.
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
-Oda kayıt belgesi
-Talep eden kişinin faaliyet ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi.
              
       Güvenlik belgesi sahibi olanlardan yukarıda istenilen belgelere ilaveten
-İş sahibinin yazılı müracaatı,
-Güvenlik belgesi fotokopisi,
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
4. Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yrd. ve Şube Müdürleri:
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi. (belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü 
    geçmemiş olması gerekir)
 
5- Cirosu yüksek Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri/müdürü/genel Müdür ve yardımcıları;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi
    olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Oda kayıt belgesi
 
6. Geniş Arazi Sahipleri;          
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Yapılan işten gerçek usulde vergilendirmeye tabi arazi sahibi olduğuna dair Vergi Dairesinden alınacak yazı.   
-Toprak miktarını gösterir Tapu Müdürlüğünün yazısı
-Ziraat odasından veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi.
 
7. Sürü Sahipleri;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Yapılan işten gerçek usulde vergilendirmeye tabi sürü sahibi olduklarına dair Vergi Dairesinden alınacak yazı. 
-Hayvan sayısını gösterir Tarım İ/İlçe Müdürlüğünün yazısı.
-Ziraat odasından veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınacak üretici belgesi,
 
8. Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleri ile uğraşan müteahhitler; (Tüzel kişilik ve Gerçek Şahıs için)
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Müteahhitlik işinden dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir Vergi Dairesi yazısı.
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Oda kayıt belgesi
-İş deneyim (İş bitirme/iş durum ) belgesi (iş bitirme belgesi müracaat tarihi itibari ile son bir yıl içinde biten işe  ait olup
      ve noter tasdikli olacak)
 
9.  Akaryakıt Bayisi Sahipleri; (Gerçek Şahıs ve Tüzel Kişilikler  için)
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve
    İşletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Akaryakıt satış istasyonu işletmeciliğinden dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir Vergi Dairesi yazısı.
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Oda kayıt belgesi
-Bayilik Sözleşmesinin fotokopisi.
 
10. 50’den fazla Sigortalı İşçi Çalıştıranlar;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Yapılan işten vergi mükellefi olduklarını gösterir Vergi Dairesi yazısı.
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Oda kayıt belgesi
-Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı,
     (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
     -50’den fazla Sigortalı İşçi Çalıştırılan yerde görevli Bekçi Veznedar ve Mutemetler için ise;
Yukarıda belirtilen (50’den fazla Sigortalı İşçi Çalıştıranlar için istenen ) belgelerin tamamı ve bu belgelere ilaveten
a)İş sahibinin yazılı müracaatı,
b)Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
11. Gezici Arıcılar;(Gerçek şahıs)
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Ziraat Odalarından veya İl veya İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,
-Kovan adedini belirten İl veya İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak yazı
-100 adet fenni arılı kovandan bir yılda elde edilen asgari miktar olan (1 kovan=20 kg x 100=2000 kg) ürünün satışı
      karşılığı müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait olacaktır)
-Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı
-Oda kayıt belgesi
 
12-Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler,
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve
    İşletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten vergi mükellefi olduklarını gösterir Vergi Dairesi yazısı.
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Oda kayıt belgesi
-İş sahibinin yazılı müracaatı
-Depo İzin Belgesi.
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı
      olacaktır.)
 
13-Dövize ilişkin işlem yapanlar; (Tüzel Kişilik ve Gerçek Şahıslar için)
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve 
    İşletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
-Yapılan işten  vergi mükellefi olduklarını gösterir Vergi Dairesi yazısı.
-Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı.
-Oda kayıt belgesi
-Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
 
14-Avukatlar;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Bağlı oldukları Barodan üyelik yazısı.
Noterlerden:
 Avukatlardan istenilen belgelere ilaveten ( son sıradaki hariç) aşağıda belirtilen belgeler istenir.
1. Noterlik Görev belgesi.
2. Vergi dairesi yazısı.
3. Oda kayıt belgesi.
 
15. 507 Sayılı Kanuna Göre Kurulmuş Olan Birlik, Federasyon ve Konfederasyon Başkan ve Üyeleri;  
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Bağlı olunan birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
-Görevle ilgili seçim tutanağı.
 
 16. Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları Sanayi Odaları Deniz Ticaret Odaları Ziraat Odaları ve Ticaret Borsaları
       Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge. (Vergi dairesinden alınacak)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Ruhsat harcının Maliye veznelerine  yatırıldığına dair vezne alındı belgesi.
-Bağlı olunan odanın yazısı,
-Görevle ilgili seçim tutanağı.
 
17. Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyeliği ve Muhtarlık Yapanlar;
-Emniyet Müdürlüğüne dilekçe (silahın devir veya MKE Kurumundan alınacağı belirtilecektir)
-(4) adet vesikalık fotoğraf (en son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
-Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastaneden alınacak- doğrudan ilgili hastaneye müracaat edilecek)
-Parmak İzi verildiğini gösterir form.
-Valilik veya Kaymakamlıktan alacakları görev belgesi (bu göreve seçimle gelip en az bir dönem yaptıkları   hususu
    özellikle belirtilecek.)
-İl/ İlçe seçim Kurum yazısı, (Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah
    ruhsat  işlemleri yapılabilecektir.
 
 
 

 
 
"Ö N E M L İ   N O T"
 
          Silah sahibi ruhsatının bitim tarihi itibari ile (6) altı ay içerisinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat etmesi gerekmektedir, aksi taktirde ruhsatı iptal edilir. Taşıma ruhsatlı silah sahipleri ruhsat bitim tarihi itibariyle silahlarını taşıyamazlar, ruhsat yenileme işlemi tamamlanana kadar ikamet adresinde bulundurmaları gerekmektedir. Geçerlilik süresi sona ermiş taşıma ruhsatlı silahını taşıdığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.
                                   
SİLAHIN NAKLİNDE UYULMASI GEREKLİ KURALLAR (Bulundurma Ruhsatlı Tabancalar İçin)    
1. Öncelikle ruhsat alınan makamlardan “silah nakil belgesi” alınması gerekmektedir.
2. Nakil belgesinde belirtilen amacın dışında (tamir, adres değişikliği, vb.) başka yerlere götürülmemelidir.
3. Mutlak surette silah boşaltılmalı, şarjör silahtan ayrı konulmalıdır.
4. Bulundurma ruhsatlı silahlar araçlarda nakledilirken varsa çekmecede, mevcut değilse bir kutu içerisinde konulmalıdır.
 
RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ, HİBESİ, VERASET VE YENİLENMESİ İŞLEMLERİ
1- Ruhsatlı silahı olup da bu silahını bir başkasına devretmek isteyenler mevcut ruhsatlarını ekleyecekleri bir dilekçe ile; 
    devralmak isteyenler de dilekçeleri ve müracaatta istenen belgelerle birlikte silahı devir almak isteyen şahsın ikamet  
    ettiği mülki amirliğe müracaat ederler.
2- Silah devralacak kişiler hakkında valilikçe/kaymakamlıkça silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller dikkate alınarak  
    yapılan tahkikat neticesinde durumu yönetmeliğe uygun olduğu kesinlik kazanması halinde 5 yıllık silah ruhsatı tanzim  
    edilir.
3-Taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlardan durumlarının sonradan silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller  
    kapsamına girmeleri halinde mevcut ruhsatları iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen silahlar, durumu yönetmelik hükümlerine  
    göre ruhsat almasına engel hali olmayan şahıslara 6 ay içinde devri sağlanır.
4-Ruhsatlı silahı olanlar istekleri halinde bu silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne şartsız  
    ve bedelsiz olarak hibe edebilirler.
5-Silah ruhsatları ilk verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Süresi sona eren ruhsatlar ilk verilişteki usule göre tekrar  
    yenilenir.
 
VERASET İŞLEMLERİ
Ruhsatlı silahı olanların vefat etmeleri halinde; veraset ilamı çıkarıldıktan sonra bu kişilere ait silahların, mirasçıların tümünün muvafakati ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır.
 
SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATININ VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

Aşağıda belirtilen kişilere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulun­durma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

a)  Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara.

b)  Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

c)   Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

d)  Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi­leli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturu­cu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabi­lecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

e)   Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç­lar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

f)   Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

g)  Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

h)  Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

i)    Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddes i­nin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişi k- leri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurlu­ğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesi­lenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nede­niyle kamu görevinden çıkarılanlara.

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

l)  Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara.

Birinci fıkranın (a) bendi ile (c) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz. Birinci fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir.

Kanunun ek 1 inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya bu­ralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçm e­diği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez.

Birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuş­turma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır.

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır. 
SİLAH RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR:
 
Bulundurma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar;
 1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi
    gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
2. Ruhsatlı silah geçicide olsa bir başkasına verilmemelidir.
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girdiğiniz takdirde durumu ruhsatı veren makama bildirmeniz  
    gereklidir.
4. Ruhsatta yazılı olan iş veya ikamet adresinizin değişmesi halinde durumu ruhsatı veren makama bildirmelisiniz.
5. Silahınızı tamir, tespit yada atış yapmak için bulundurduğunuz adresinizden çıkartacağınız zaman nakil belgesi almanız  
    gereklidir ve bu belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahınızı taşımamalısınız.
6. Bulundurma ruhsatlı silahınızı taşımanız halinde ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkınızda adli işlem yapılır.
7. Silahı temin ettiğiniz tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat ederek ruhsat  
    işlemlerini tamamlatmadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
 
 
Taşıma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar;
1. Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama
     müracaat edilmesi gereklidir, aksi taktirde ruhsatınız iptal edilir.
2. Ruhsatınızın veriliş sebebi ortadan kalktığında ve (ruhsata mani durumlardan birine düştüğünüzde) durumu ruhsatı  
    veren makama (Kanun'un değişik 6.maddesinin 1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içine bildirmek  
    zorunda ve ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde bir daha hiçbir  
    silah ruhsatı alamazsınız.(Yönetmelik Md.16.i)
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini  
    engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız  
    iptal edilir.
4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verilmemelidir.
5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat  
    etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
6. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri  
    bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların  
    eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri   
    yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların  
    yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde,  
    silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir. 
 
Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar;
1. Ruhsatınız verildiği tarihten itibaren "GÖREVİNİZİN DEVAMI SÜRESİNCE" geçerli olacaktır, 5 yıl sonra görevinizin  
     halen devam ettiğini bildirir, yeni tarihli görev belgesini ruhsatı veren makama ibraz etmek zorundasınız.
2. Görevinizin sona ermesi ve ruhsat veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde (6136 Sayılı Kanun'un değişik 6.   
    maddesinin 1.fıkrası 2. cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içinde ruhsatı veren makama bildirmekle  
    yükümlüsünüz, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir ve bir daha adımıza ruhsat verilmez.
3. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun herhangi bir şekilde öğrenilmesi yada ruhsat verilmesini  
    engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız   
    iptal edilir.
4. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verilmemelidir.
5. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat   
    etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
6. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri   
    bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların  
    eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri  
    yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların  
    yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde,  
    silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir. 
 
Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Sahiplerine Uyarılar;
1. Ruhsatlı silahınız geçicide olsa bir başkasına verilmemelidir.
2. Silahı M.K.E. Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat  
    etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
3. 6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri  
    bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların  
    eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri  
    yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların  
    yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı’nca belirlenen yerlerde,  
    silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
  
AV VE SPOR SİLAHLARI RUHSATI VE İŞYERİ İZİN BELGELERİ İŞLEMLERİ;
 
AV BAYİİ (SATICILIK) BAYİLİK BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER 
1. Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
2. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
3. Taahhütname (Noterden)
    (2521 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olup, 10 Mart 1982 tarihli ve 17629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  
    yürürlüğe giren ‘2521 sayılı Avda ve Sporda kullanılan Tüfekler, Nişan tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı,   
    Satımı ve Bulundurulmasına dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 10.maddesi hükümlerine uyacağımı  
    taahhüt ederim.)
4. Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi
5. Vergi levhası fotokopisi (Vergi Dairesinden veya Muhasebeciden tasdikli olacak)
6. 3 adet fotoğraf (4x4 ebadında)
7. Devlet Hastaneleri Baştabipliğinden Kurul Dr. Raporu (Psikolojik, Nörolojik ve fiziki yönden)
 
PERAKENDE SATICILARA MAHSUS SATINALMA VE SATIŞ YAPMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER                               
1. Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
2. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
3. Taahhütname (Noterden)
    (Bakanlar kurulunun 14.08.1997 gün ve 87/12028 sayılı kararıyla yürürlüğe giren 29.9.1987 tarih ve 19589 sayılı resmi  
    gazete ile yayımlanan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeler ve Av Malzemeleri Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması,  
    Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin tüzüğün 93. 113.  
    ve 114. Maddelerine istinaden Av Barutu ve Malzemeleri Satış Bayiliği yapacağımdan dolayı, tüzük hükümlerine  
    uyacağımı taahhüt ederim.)
4. Kira Kontratı veya tapu fotokopisi
5. Vergi levhası fotokopisi (Vergi Dairesinden veya Muhasebeciden tasdikli olacak)
6. 3 adet fotoğraf (4x4 ebadında)
7. Devlet Hastaneleri Baştabipliğinden Kurul Dr. Raporu (Psikolojik, Nörolojik ve fiziki yönden)
8. Patlayıcı Madde İşyeri Zorunlu Sorumluluk Sigortası.
 
MERMİ SATIŞ İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER                                  
1. Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
2. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
3. Taahhütname (Noterden)
    (6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmelik hükümlerine göre hareket edeceğim, aksi taktirde hakkımda yasal  
    işlem yapılacağını ve belgemin iptal edileceğini taahhüt ederim. Mermi Satış İzin Belgemin süresi sona erdiğinde yada   
    işyerimde yivli tüfek ve tabanca mermisi satışını yapmadığım taktirde Mermi Satış İzin Belgemi Emniyet Makamlarına  
    teslim edeceğimi taahhüt ve beyan ederim.)               
4. Kira Kontratı veya tapu fotokopisi
5. Vergi levhası fotokopisi (Vergi Dairesinden veya Muhasebeciden tasdikli olacak)
6. 2 adet fotoğraf (4x4 ebadında)
7. Devlet Hastaneleri Baştabipliğinden Kurul Dr. Raporu (Psikolojik, Nörolojik ve fiziki yönden)
  
SİLAH TAMİR YERİ AÇMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER                                      
1. Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe
2. 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
3. Taahhütname (Noterden)
    (6136 sayılı Kanun ve 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 71’inci maddesine göre hareket edeceğim, aksi taktirde Silah  
    Tamir Yeri Açma Ruhsatımın iptal edileceği ve hakkımda yasal işlem yapılacağını taahhüt ederim. Ruhsat tarihi  
    bittiğinde yada silah tamir işini bıraktığımda Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatımı emniyet makamlarına teslim edeceğimi  
    taahhüt ve beyan ederim.) 
4. Kira Kontratı veya tapu fotokopisi
5. Vergi levhası fotokopisi (Vergi Dairesinden veya Muhasebeciden tasdikli olacak)
6. 2 adet fotoğraf (4x4 ebadında)
7. Devlet Hastaneleri Baştabipliğinden Kurul Dr. Raporu (Psikolojik, Nörolojik ve fiziki yönden)
 
 
 
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATI MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER                                                               
-Bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliğine hitaben dilekçe
-1 adet nüfus cüzdan fotokopisi
-3 adet fotoğraf (son bir yılda çekilmiş olacak)
-Sağlık Ocağından Dr. Raporu
-1 adet tam kapak dosya.
 
5729 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE SATIŞI YAPILAN (KURUSIKI) SİLAHLARA AİT YASAL UYARI
    1. Bu silahı satın veya devir alanların bir ay içerisinde adli sicil belgesi ile birlikte mülkî amirliğe müracaat etmesi  
        zorunludur.
    2. Bu silahın taşınması yasaktır.
    3. Bu silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde  
        nakledilebilir.
    4. Bu silah Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile
        kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanlara satılamaz.
    5. Bu silah 18 yaşından küçüklere satılamaz.
    6. Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.
 
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
-Dilekçe
        -Depolama İzin Belgesi
        -Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu
        -İhtiyaç Raporu
        -Taahhütname
        -Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
        -İşe Dair Belge (Maden ruhsatı, sözleşme vb.)
        -Depo Muvafakat namesi (Depo başkasına ait ise)
        -Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
        -Eski İzin Belgesinin Aslı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
        -Ticaret Sicil Gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)
 
EK İHTİYAÇ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Valiliğe bu konuda verilecek dilekçe,
2. Verilen izin belgesi ile alınan veya alınacak olan miktar dışında patlayıcı madde ihtiyacının olduğu ve miktarının    
    belirtildiği ek ihtiyaç raporu,
3. İzin belgesi aslı
 
PATLAYICI MADDE SATIŞ İZİN BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER                                                               
1. Satış izin belgesi talebinde bulunanın Tüzüğün 113 üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak vereceği    
    başvuru dilekçesi,
2. Depolama izin belgesi,
3. Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu,
4. Taahhütname, (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine   
    uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek)
5. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
6. Satış izin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun güvenlik yönünden uygun  
    olduğunun belirlenmesi gerekir.
 
Yapılacak kontrol sonucunda izin belgesine ilişkin belgeleri tamamlayan ve durumunun güvenlik yönünden uygun olduğu belirlenenlere, ekte gönderilen (ÖRNEK 5 ) patlayıcı madde satın alma ve satış izin belgesi tanzim edilir.
 
PATLAYICI MADDE DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
1. Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe,
2. Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı,
3. Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
4. Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.
 
KAYIP İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Kaybolan izin belgesinin alındığı Valiliğe verilecek dilekçe
2. Mahalli gazeteye ruhsatın kayıp olduğuna dair verilen ilan,
3. İzin belgesi ile alınan patlayıcı maddelerin usulüne uygun olarak sarf edilip edilmediğinin belirtildiği Emniyet veya   
   Jandarma tarafından düzenlenecek tutanak ile depo tespit tutanağı,
4. Kayıp izin belgesine ilişkin belgelerin tamamlanmasına müteakip başvurunun yapıldığı İl Valiliğince Emniyet Genel   
    Müdürlüğü ve tüm illere konu hakkında teleks çekilir.
 
İTHAL İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER
1. İthal yapan kamu kuruluşu şirket veya şahısların bulundukları il Valiliğine verecekleri dilekçe
2. İthal edilecek patlayıcı maddeye ait proforma fatura ve Türkçe tercümesi
3. İthal edilecek patlayıcı maddelerin hangi ülkede üretildiği gösterir menşe şahadetnamesi ve tercümesi.
4. Depolama izin belgesi (Valilik ve ya Bakanlıkça verilen) depo kiralanmış ise noterden alınacak muvafakat name 5. İthal   
    eden tarafından tanzim edilen beyanname(İthal edilen patlayıcı maddelerin hangi ülkeden ithal edileceği, nereye  
    geleceği, nasıl nakledilip nereye depolanacağı, ve nerede kullanılacağına dair bilgiler.
5. İthal eden tarafından verilen noter taahhütnamesi
6. Şirket veya şahısların ticaret sicilinde bu tür maddelerin ithalatçısı olarak kayıtlı bulunduklarına dair belge. (Kamu  
    kuruluşlarından istenmez.
7. İthal edilecek patlayıcı maddelerin sigortalandığı Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk Poliçesi
8. İthal edilecek patlayıcı maddelerin ürün kataloğu.
 9. Patlayıcı madde ithal edenin patlayıcı maddeyi ne amaçla ithal ettiğine göre imal ve satış izin belgesi veya satın alama  
     ve satış izin belgesinin fotokopisi.
10. Bu belgelerle birlikte şirket yetkilileri ve şahısların güvenlik bakımından durumlarının uygun olup olmadığı ile ithal  
      edilecek patlayıcı maddelerin naklinde depolanmasında satışında veya kullanılmasında her hangi bir sakınca bulunup  
      bulunmadığını belirtir Valilik görüşü içeren üst yazı.
 
ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER                                                                               
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
3. Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
4. Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık  
    Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu,
 
RUHSAT YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1. İkamet etmiş olduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğüne ruhsatlarının yenilenmesi için dilekçe.
2. Doktor raporu (Kurul)
3. Kimlik fotokopisi
4. Ateşleyici yeterlilik belgesi fotokopisi 
 
PİROTEKNİK MADDELERİN KULLANILMASI 
a)    Oyun ve Eğlence Aracı Olan Patlayıcı Maddelerin Kullanılması 
Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeleri herkes yetkili yerlerden satın alarak kullanabilir. Bu maddelerin kullanımı için A sınıfı belge aranmaz. Ancak, bu maddelerin satış işlemlerine ilişkin esaslarda da belirtildiği üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre ilgili valiliklerce oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin satılabileceği kişiler ile kullanabilecek olanların yaşına ilişkin alt yaş sınırlaması (Örneğin 12 yaşından küçüklere bu maddeler satılamaz ve 12 yaşından küçükler bu maddeleri kullanamaz gibi) düzenlenebilecektir. 
 
b)   Şenlik ve İşaret Fişeklerinin Kullanılması 
Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların Tüzüğün 117 nci maddesine göre, bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek mülki amirlikten izin almak için bir iş günü önce müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir:
 
İŞYERLERİNİN KURULUŞ VE İŞLETİLMELERİ (Patlayıcı Maddelerin Üretimi ve İşlenmesi)
 
KURULUŞ İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER 
             Kuruluş İzin Belgesi almak isteyenlerin, Tüzüğün 5 inci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır; 
1. İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan  
    Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı
2. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl  Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış 1/500  
    ölçekli dört nüsha vaziyet planı
3. 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi
4. İşyeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre  
    ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri
5. 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı
6.  İşyerinin Ek 1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi
7. Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen  uzaklıkların içinde kalan alanın,  
    girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir  
    noter onaylı  belge
8. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge
9.  İşyerinde üretilecek her madde için ayrı ayrı  yıllık üretim kapasitesini belirten belge
10. İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki
11. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese  
     belgesi
12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş  
      Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni
13. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak imalat belgesi
14.  Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge
15.  İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin harekete duyarlı sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi ile birlikte  
       ayrıca, kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımların kurulduğunu gösterir belge
 
İŞLETME (İMALAT) İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER 
             İşletme İzni almak isteyenlerin, Tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak işyerinin kurulacağı Valiliğe başvurması gereklidir. Bu belgeler şunlardır:
a.     İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor,
b.     Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
c.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
d.     Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,
e.      Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni),
f.      Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,
g.     İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,
h.     Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter onaylı vekaletname,
i.        İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair noter onaylı taahhütname,
j.       Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin tasdikli diploma sureti,
k.     İşyeri sahibince hazırlanan ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.
 
                           İŞLETME İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ 
Süresi biten İşletme İzin Belgelerinin yenilenebilmesi için, aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile Valiliğe başvurulması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır: 
a.     Yenilenmesi talep edilen izin belgesinin aslı, 
b.     İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygunluğuna dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak rapor, 
c.     Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu, 
d.     İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname, 
e.     Patlayıcı maddelerin üretiminden sorumlu olacak kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin bu işi yapmasına ilişkin, işletme yetkilisinin vereceği noter onaylı vekaletname, 
f.      İşyerinin teknik sorumluluğunu yüklenecek kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin patlayıcı maddeleri Tüzük hükümlerine göre üreteceğini, patlayıcı maddelerin imalinden fabrika çıkışına kadar gerekli emniyet tedbirlerini aldıracağına dair noter onaylı taahhütname, 
g.     Taahhütnameyi veren kimya yüksek mühendisi, kimya mühendisi veya kimyagerin tasdikli diploma sureti.
Belirtilen belgelerin tamamladığının ve talep dosyası içerisinde taahhütnamesi bulunanlar ile vekaletname verenlerin durumlarının güvenlik yönünden uygun olduğunun anlaşılması halinde izin belgesi Valilikçe yenilenir.
 
PATLAYICI MADDE DEPOLARI (Yapım ve Depolama İzinleri)                                     
            Depo Yapım İzni 
            Sürekli depo kurmak isteyenlerin, Tüzüğün 5 inci maddesinin A, B, C, D, E, F, G, L, M ve O bentlerinde belirtilen ve depo yapım işine göre (üretim tesisi olmayacağı için bu bentlerde belirtilen belgeler yalnızca depo için düzenlenmelidir.) hazırlanan belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile Depo Yapım İzni almak üzere Valiliğe başvurmaları gerekmektedir. (Bu belgelere ilişkin özellikler ve dikkat edilmesi gereken hususlar; işyerlerinin “Kuruluş İzni” başlıklı bölümünde açıklanmıştır.)
            Bu  belgelerin uygunluğunun anlaşılması ve başvuranların durumlarının uygun görülmesi halinde, Valilikçe deponun yapımına izin verildiği (belge düzenlenmeksizin) ve deponun inşasına başlanabileceği Valilikçe yazılı olarak talep sahibine bildirilir.           
            Sürekli yerüstü depolarının inşaat projelerinin (5 inci madde C bendinde istenen belge) Ek 3’deki örnek projelere, sürekli yeraltı depolarının ise Ek 6’daki esaslara ve ilgilerine göre 99 uncu maddede belirtilen yapım özelliklerine uygun olmaları gerekmektedir. Tüzük eklerinde yapılması talep edilen depo kapasitesine uygun proje örneği bulunmaması halinde, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanması şartıyla Tüzükteki mevcut projeler kriter alınarak yapılacak depo kapasitesine göre yeni inşaat projeleri hazırlanacaktır.
            Bilindiği üzere, Tüzüğün 99 uncu maddesinde sürekli depoların tamamının en az 2 ton kapasitede yapılması gerektiği (örneğin 500 kg. patlayıcı madde depolanacak olsa dahi deponun 2 ton kapasiteye göre inşa ettirilmesi ve izninin bu doğrultuda verilmesi gerekmektedir.) hüküm altına alınmış, ayrıca sürekli depoların türlerine göre tanımları ve taşımaları gereken özellikler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu depoların tanım ve özellikleri 25.10.2001 gün ve 0205 sayılı uygulama talimatımızda geniş şekilde açıklanmıştır. 
           
Depolama İzni 
            Depo Yapım İznini müteakip, Depolama İzninin alınabilmesi için Valiliğe sunulan plan ve projelere göre depo inşaatının tamamlanarak, aşağıdaki belgelerle birlikte tekrar Valiliğe başvurulması gerekmektedir: 
A.    Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden  
       alınacak rapor, 
B.    Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni, 
C.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi, 
D.    Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese  
       Belgesi (Açılma İzni).  
 
                SIKÇA SORULAN SORULAR
 
   SİLAH KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR; 
1. Silahını emniyetli olarak nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Emniyetli olarak nasıl kullanılacağını öğrenmeden hiç kimse  
    silah kullanmamalıdır.
2. Silah sahipleri silah kullanımında ve muhafazasında asla aşırı güven duymamalıdırlar.
3. Silaha her zaman doluymuş gibi davranılmalıdır. Silah ele alındığında her zaman çok büyük özen gösterilmelidir.
4. Namlu ağzı her zaman emniyetli bir yöne tutulmalıdır. Bu özellikle silah doldurulurken, boşaltılırken ve sökülürken  
    önemlidir.
5. Silah hiç bir zaman canlı bir hedefe yöneltilmemeli ve tetik düşürme gibi tehlikeli alışkanlıklar edinilmemelidir.
6. Silah kesinlikle şarjörü üzerinde ve dolu olarak saklanılmamalıdır. Fişek ve silah ayrı ayrı yerlerde bulundurulmalıdır.      7. Mutlak zaruret olmadıkça fişek yatağında fişek bırakılmamalıdır.        
8. Silah ve mühimmatı çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.            
9. Sökme, takma ve temizleme gibi işlemler etrafta kimsenin bulunmadığı boş alanlarda veya bir odada yapılmalıdır. 
10. Hiçbir zaman alkollü, uykusuz ve sinirli iken silah ele alınmamalı veya ulaşılabilecek yakınlıkta
      bulundurulmamalıdır.             
11. Silah her ne amaçla olursa olsun dolu olarak bir başkasına verilmez. Şarjör çıkarılır, fişek yatağının boş olduğu tespit  
      edildikten sonra verilebilir.         
12. Silah ele alındığında veya kılıfına koyulurken mutlaka işaret parmağı tetik korkuluğu üzerinde tutulmalı kesinlikle tetiğe  
      dokunulmamalıdır.   
13. Silahı hiç bir zaman şeytan doldurmaz. Bunun için başkalarınca silahın kurcalanmamasına özen gösterilmelidir.        
14. Silahınıza uygun aksesuarlar kullanılmalı, kılıf ve kabza gibi aksesuarların silah ile uyumlu olduğundan ve emniyetine  
      engel teşkil etmediğinden emin olunmalıdır.         
15. Silahın emniyet sistemine veya teknik özelliklerine güvenilerek şakalaşma ve benzeri davranışlarda bulunulmamalıdır,  
      unutulmamalıdır ki silah şaka aracı değildir.           
16. Silahın yere düşürülmemesine dikkat edilmesi, hem silahın korunması, hem de bir kazaya sebebiyet verilmemesi  
      açısından önemlidir.        
17. Özellikle düğün, eğlence yerleri gibi toplu halde bulunulan yerlerde silah konuşmanın odak noktası haline 
      getirilmemelidir.       
18. Küçük çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda silahı özendirici konuşmalardan, hal ve hareketlerden  
      kaçınılmalı, onlara silahın tehlikeleri anlatılmalıdır.    
 
1. Silah ruhsatı almak için nereye müracaat etmeliyim?
BULUNDURMA, KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA, EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA, MESLEK MENSUBU (Kuyumcu, Müteahhit, Arıcı vb.) TAŞIMA, YİVLİ AV TÜFEĞİ TAŞIMA ve BULUNDURMA Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresiniz Polis bölgesi ise Konya İl Emniyet Müdürlüğü/Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne,  İkamet (ev) adresiniz Jandarma bölgesi ise Konya İl Jandarma Komutanlığına yapmalısınız.
CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresiniz ilimiz Polis bölgesi ise Konya İl Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şube Müdürlüğüne, ilimiz Jandarma bölgesi ise Konya İl Jandarma Komutanlığına yapmalısınız.
CAN GÜVENLİĞİ TAŞIMA Ruhsat müracaatlarınızı; İkamet (ev) adresiniz ilimiz Polis bölgesi ise Konya İl Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şube Müdürlüğüne, ilimiz Jandarma bölgesi ise Konya İl Jandarma Komutanlığına yapmalısınız.
 
2. Yivsiz av tüfeği almak için nereye müracaat etmeliyim?
İkamet ettiğiniz YER(ev adresiniz) Polis bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma bölgesi ise bağlı olduğunuz İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelisiniz.
 
3. Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir, kaç mermi alabilirim?
Mermi talebiniz hususunda yazacağınız dilekçenizin ekine ruhsat fotokopinizi de ekleyerek silah ruhsatını aldığınız birime müracaat ettiğiniz takdirde, 200 adet mermi alabilmeniz için size mermi satın alma belgesi tanzim edilir. Bu belge ile MKEK"den ya da MKEK ile anlaşmalı bayilerden mermi satın alabilirsiniz.
 
4. Başka bir şahsa ait taşıma ruhsatlı silahı aldığım takdirde bu silah benim adıma da taşıma ruhsatlı olur mu ?
Böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak silah taşıma şartlarına haiz iseniz (örneğin, kuyumcu, akaryakıt istasyonu sahibi, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli v.b.) aldığınız bu silah sizin adınıza taşıma ruhsatlı olarak verilebilir. Aksi takdirde engel durumunuz yok ise bulundurma ruhsatı alabilirsiniz.
 
5. Yeni bir silah almak için ne yapmam gerekiyor. Birden fazla Silah alabilir miyim ?. Bir yılda en çok kaç silah alabilirim?
Yeni bir silah alabilmek için web sayfamızı inceleyip alacağınız silah türü ve ikamet adresinize göre müracaat edeceğiniz birimi belirleyip web sayfamızda belirtilen belgeleri hazırlayarak ilgili birime müracaat edebilirsiniz. Alacağınız silah sayısında Kanunen herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 
6. Silahımı hibe yoluyla başka birine devretmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
Silahınızı hibe alacak kişinin ilgili birime müracaat ederek dosya açtırması gerekiyor. Karşılıklı hibe dilekçesi yazılıp, silahınızı devir alacak şahsın yapılan tahkikat ve dosya incelemesi sonucu silah ruhsatı alması uygun ise Valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden devir yapmak sizin bu silah üzerindeki sorumluluğunuzu sona erdirmez. Mutlaka işlemi yapan birim tarafından bu silahın devir alan kişi adına ruhsata bağlanması gereklidir. Elinde o silaha ait ruhsatı olmayan şahsa silahınızı teslim etmeniz kanunen suçtur.
 
7. Arkadaşıma ait silahı devir alarak adıma ruhsat almak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İlgili birime müracaat ederek adınıza dosya açtırmanız gerekir. Karşılıklı hibe dilekçesi yazıp hakkınızda yapılan tahkikat ve dosya incelenmesi sonucu silah ruhsatı almanızda herhangi bir engel yok ise valilik Makamından alınacak onaydan sonra, işlemi yapan ilgili birimin vereceği noter belgesi ile noter devir işlemi yapabilirsiniz. Noterden almış olduğunuz noter devir/hibe belgesini ilgili birime götürerek dosyanıza eklettikten sonra ruhsat kartınız yazılarak bizzat tarafınıza teslim edilir.
 
8. Babam vefat etti, silahı vardı. Ben bu silahı devir almak istiyorum. Ne yapmalıyım?
İkamet adresinize göre başvurmanız gereken birime veraset ilamı ve babanıza ait ruhsat fotokopisi ile müracaat ederek dosya açtırmalısınız. Yapılan tahkikat ve dosya incelemesinde silah ruhsatı almanıza engel bir durum yok ise müracaat ettiğiniz birimden alacağınız noter yazısı ile birlikte diğer varisler notere müracaat ederek silah üzerindeki haklarından senin lehine vazgeçtiklerine dair noterden aldığın feragatnameyi alıp ruhsatı verecek birime götürmelisin. Dosyanın valilikçe onaylanmasını müteakip ruhsatınızı çıkartıp o silahı teslim alabilirsiniz.
 
9. Silahım var ve bunu devlete hibe etmek istiyorum. Bunun için neler yapmalıyım?
Ruhsatınızı Konya Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat İşlemler Şube müdürlüğümüzden çıkartmış iseniz ve Konyada ikamet ediyorsanız şubemize şahsen müracaatınız halinde silahınızı Emniyet Genel Müdürlüğü adına hibe alabiliriz. Bunun için, eğer silahınız bulundurma ruhsatlı veya taşıma süresi geçmiş ise önceden gelip yol belgesi alarak silahınızı Ruhsat Tebligat İşlemler şubemize getirmelisiniz.
 
10.Babam geçen ay vefat etti, Silahın kimde kalacağına karar veremedik. Şimdi hepimiz bundan kurtulmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?
Ruhsatınızı Konya Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat İşlemler Şube müdürlüğümüzden çıkartmış iseniz ve Konya’da ikamet ediyorsanız şubemize varislerin şahsen müracaatları veya noterden vekalet verdikleri bir varis 9. soruda belirtildiği şekilde silahı Emniyet Genel Müdürlüğü adına şubemize hibe edebilir veyahut da silahı alabilecek birine hibe yoluyla devredebilirsiniz.
 
11. Adıma kayıtlı ruhsatlı silahım var. Ruhsatımın bitmesine de üç yıl var. Bu silahımı devlete hibe etsem ve yeni bir silah almak istesem yeni silah için yeniden harç yatırmak zorunda mıyım?
Yeni alacağınız her silah için ruhsat türüne uygun harç ödemek zorundasınız.
 
12. Yivli veya yivsiz av tüfeği alıp ava gitmek istiyorum ne yapmalıyım?
Internet sayfamızda bulunan Yivsiz Av Tüfekleri bölümü(bilgi sayfaları/işlemleriniz/silah ruhsat işlemleri/ Yivsiz Av Tüfekleri) ile Yivli Av Tüfeği taşıma bölümünü(bilgi sayfaları/işlemleriniz/silah ruhsat işlemleri/ Taşıma/Yivli av tüfeği taşıma ) incelemelisiniz. Yivli av tüfeği bulundurma müracaatı ile bulundurma (bilgi sayfaları/işlemleriniz/silah ruhsat işlemleri/ bulundurma) silah müracaat işlemleri aynıdır.
 
13. Sık sık yurt dışına çıkıyorum. Yurt dışından silah satın alabilir miyim ? Eğer alabiliyorsam bu silahı yurda getirmek için ne gibi işlemler yapmam gerekir.
Yurtdışından sadece dış temsilciliklerimizde çalışan dışişleri personeli ile askeri, güvenlik ataşesi, güvenlik görevlileri bir defaya mahsus olmak üzere silah getirebilirler. İlgili işlemler İçişleri Bakanlığınca yapılır. Bunun dışında şahısların yurtdışından silah alıp getirmesi mümkün değildir.
 
14. Bir harçla birden fazla silah bulundurma ya da taşıma ruhsatı alabilir miyim? İthal silahlarla yerli silahların harçları arasında fark var mı?
Her silah için ayrı harç bedeli alındığından, bir silah için ödenen harç bedeli diğer silahlar için geçerli değildir. Taşıma ve bulundurma ruhsatlı silahlardan alınacak harç bedeli her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu nedenle yerli ve yabancı silahlardan alınan harç bedellerinde herhangi bir fark bulunmamaktadır.
 
15. Yeni bir silah aldığımızda silahımıza kaç gün içersinde ruhsat almak zorundayız?
Fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde silah ruhsatı almak zorundasınız.
16. Geçen yıl ruhsat için başvuruda bulunmuştum. İşlemlerim sürüncemede kaldı. Geldiğimde işlemlerim kaldığı yerden başlar mı ?
Silah ruhsatı için hazırladığınız evrakların geçerlilik süresi altı aydır. Herhangi bir nedenle dosyanız altı ay içinde onaylanmaz ise bu evrakları yeniden hazırlayıp ibraz etmeniz gereklidir.
 
17. Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve halen 6 aylık süre dolmadı ne yapmam gerekir.
Silahınızın ruhsat süresini uzatmak için 6 aylık süreyi geçirmeden ilgili birime müracaat etmelisiniz. Aksi halde ruhsatınız valilik onayı ile iptal edilecek, silahınızı devretmek zorunda kalacak ve devretmiş olduğunuz bu silaha adınıza bir daha ruhsat çıkartamayacaksınız.
 
18. Ruhsatlı silahım vardı ve süresi sona erdi. Tarafıma ruhsatımı yeniletmem hususunda tebligat yapıldı ve tebligat tarihinden itibaren 6 aydan fazla süre geçti ne yapmalıyım? Aynı silaha ben tekrar ruhsat alabilir miyim? Ya da başka bir ruhsatlı silah alabilir miyim?
Ruhsatınız ruhsatı veren birim tarafından valilik onayı alınarak iptal edilerek silahınız ilgili birimce geçici olarak teslim alınacaktır. Söz konusu silahınızı ruhsat almasında sakınca bulunmayan birine hibe yoluyla devredebilir ya da Emniyet Genel Müdürlüğü adına şubemize(Konya Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat İşlemler Şube Müdürlüğü) hibe edebilirsiniz. Ruhsatı iptal edilerek devir için emanete alınan silah hiçbir şekilde aynı şahıs adına ruhsata bağlanmaz. Başka bir silah alıp ruhsat çıkarabilirsiniz.
 
19. Taşıma ruhsatlı silahımı her yerde ve her zaman taşıyabilir miyim ?
Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis Başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
 
20. Bir ay kadar önce silah ruhsatı almak için başvuruda bulundum. Şimdi ikinci kez başvuru yapsam daha önce vermiş olduğum evrakları kullanma imkanım var mı ?
Daha önceki müracaatınızda ibraz ettiğiniz belgeleri kullanmanız mümkün değil. Ancak, aynı anda birden fazla silaha müracaat etmeniz halinde görev belgesi dışındaki diğer belgelerin fotokopisini kullanmanız mümkün olabilir.
 
21. Silah taşıma hakkını veren durumum ortadan kalktı. .(Kuyumculuk yapıyordum bıraktım, şirketteki ortaklık ve görevlerimden ayrıldım vb.) Fakat mevcut taşıma ruhsatımın süresi bitmedi. Bildirimde bulunmam gerekir mi bulunmazsam ne olur?
Ruhsatınızın süresi devam ediyor olsa da, ruhsatınızın veriliş nedeni olan meşguliyetinizin sona ermesi halinde durumu ruhsatı veren makama 6 ay içersinde bildirmek zorundasınız. Bildirimde bulunmaz iseniz, silahınıza ait ruhsatınız iptal edilir ve 6 ay içersinde silahınızın devri yaptırılır. 6 ay içersinde devir işlemleri gerçekleşmez ise silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.
 
22.  Bana silah taşıma hakkı veren kamu görevim(Denetim elemanı idim ayrıldım veya emekli oldum.) sona erdi veya harçsız silah taşıma hakkı veren görevim sona erdi.(Muhtarlığım veya belediye başkanlığım bitti.) Ne yapmalıyım? Yapmazsam ne olur?
Ruhsatınızın veriliş nedeni olan kamu görevinizin sona ermesi halinde durumu ruhsatı veren makama 6 ay içersinde bildirmek zorundasınız. Bildirimde bulunmaz iseniz, silahınıza ait ruhsatınız iptal edilir ve 6 ay içersinde silahınızın devri yapılır. 6 ay içersinde devir işlemleri gerçekleşmez ise silah adli makamlara intikal ettirilir. Üzerinize kayıtlı başka silah varsa bu silahların ruhsatları da iptal edilerek devir ettirilir. Ayrıca bir daha ruhsat almanız mümkün olmaz.
 
23. Görevimin devamı süresince kamu görevlisi taşıma ruhsatım var. 5 yıl sonra ruhsatımı yeniletmem gerekir mi? Yoksa görevimin devam ettiğine dair belgeyi ibraz etmem yeterli olur mu?
Her beş yılda bir kamu görevinizin devam ettiğine dair belgeyi ibraz etmeniz halinde ruhsatınızın süresi kamu göreviniz devam ettiği sürece geçerlidir.
 
24. Yurt dışında işçi olarak çalışıyorum. Yaz mevsiminde izne geliyorum. Türkiye'deki evimde bulundurmak üzere silah satın alarak ruhsat alabilir miyim ?
Yurt dışında çalışan ve belirli aylarda senelik izne gelen vatandaşlarımızın, yurt içinde belirtmiş olduğu adreste fiilen ve bizzat ikamet etmediklerinden, silahlarını muhafaza etmelerinin mümkün olmaması ve silah ruhsatının şahsi sorumluluk gerektirmesi nedeniyle kendilerine silah satın aldırılarak adlarına ruhsat verilmesi mümkün değildir.
 
25. Silah ruhsatımın süresi 2008 yılında bitti. Bu yıl yeniletirsem yenilettiğim tarihten itibaren mi geçerli olur?
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarında süre Valilik onay tarihinden itibaren başlar 5 yıl sonra aynı tarihte sona erer. Yeni ruhsatın geçerlilik süresi önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
 
26. Silah taşıma ruhsatımın süresi bitti. Henüz yeniletmedim. Bu süre içersinde silahımı taşıyabilir miyim?
Ruhsatınızın arka kısmında taşıma izninizin sürenin bittiği tarih yazmaktadır. Bu tarihten itibaren silahınızı taşımanız halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet (ruhsatsız silah taşımak) suçunu işlemiş olursunuz. Bu silahınızı ikamet adresinizde bulundurmalısınız.
 
27.Taşıma ruhsatlı silahım var. Ev adresim değişti ne yapmalıyım?
İkamet adresiniz değiştiyse, yeni adresinize göre muhtarlıktan alacağınız ikamet belgesini, bağlı bulunduğunuz karakoldan tasdik ettirdikten sonra ruhsatı almış olduğunuz Emniyet Müdürlüğüne veya Jandarma Komutanlığına müracaat etmeniz gerekir.
 
28. Noter tarafından düzenlen vekaletname ile silahların devir işlemleri yapılabilir mi?
Silah devir veya hibe işlemlerinin hem hukuki hem de idari bir yönü bulunmaktadır. Bu işlemin hukuki yönü noterlere, idari yönü de valiliklere aittir. Bu nedenle silah devralacak şahsın durumunun Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olduğunun tespiti halinde noter kanalıyla devir veya hibe sözleşmesi yapılabilir.
Ancak, Noterlerce düzenlenmiş vekalet akdi, başkasının silahını satma veya hibe etme iş ve işlemlerini (gerekli müracaatın yapılması, belgelerin ibrazı ve imzalanması gibi) yapmasına yetki vermektedir. Ancak, vekil tayin edilen kişilerin noterlerce düzenlenen vekalete istinaden ateşli silahı taşıma, bulundurma veya yetkili makamlara tespit amacıyla ibraz etme fiillerini yapmaları 6136 Sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğu gibi vekaletname ile bu gibi fiillerin geçici olarak dahi yapılmasına yetki vermesi mümkün değildir.
 
29. Silahım arızalandı ve tamir ettirmem gerekiyor Silahımla atış yapmak istiyorum. Bunun için ayrıca bir izne ihtiyaç var mı ?
Silahınız Bulundurma ruhsatlı ise öncelikle ruhsatı aldığınız birime dilekçe ile müracaat edip silah nakil belgesi alınmalıdır. Bu yol belgesi ile silahınızı tamir ettireceğiniz yada atış yapacağınız yere götürebilirsiniz.
30. Bulundurma ruhsatlı tabancam var. Tatile gidiyorum. Yanımda götürebilirmiyim?
Bulundurma ruhsatlı silahınızı sadece ruhsatınızda yazılı adreste bulundurabilirsiniz. Tatile giderken bulundurma ruhsatlı silahların taşınması mümkün değildir. Bulundurma ruhsatlı silahlar ancak daimi ikamet değişikliği durumunda önceden yol belgesi almak suretiyle yeni adrese nakledilebilir.
 
31. Silah alıp arabamda bulundurmak istiyorum ? Böyle bir şey mümkün mü ?
Bulundurma ruhsatlı silahınızı ancak ruhsatınızda yazılı adreste bulundurabilirsiniz. Silahın arabada bulundurması diye bir şey söz konusu değildir.
 
32. Bulundurma ruhsatlı silahım var. İkamet adresimi değiştireceğim ya da başka bir ile taşınacağım izin almam gerekiyor mu ?
Bulundurma ruhsatlı silahınız var ve daimi ikametinizi değiştirmek veya bu silahınızı bulundurduğunuz işyeri adresinden başka bir adrese sürekli bulundurmak üzere nakletmek istiyorsanız ruhsatı aldığınız birime dilekçe ile müracaat ederek silahınızı nakletmek için yol belgesi almalısınız. Aksi halde hakkınızda bulundurma ruhsatlı silahı taşımaktan işlem yapılarak silahınız müsadere edilir.
 
33. Ateşleyici belgesi almak istiyorum. Neler yapmam gerekli ?
Valiliğe vereceğiniz dilekçeye ek olarak doktor raporu , karakol tarafından tasdikli ikametgah ilmühaberi, adli sicil belgesi, mezun olunan okuldan alınmış diplomanın bir adet fotokopisi ve aslı, 4 adet fotoğraf ve Konya Emniyet Müdürlüğü Ruhsat Tebligat İşlemler Şubemizde dolduracağınız müracaat formu ile başvurunuz kabul edilir. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavda başarılı olursanız ateşleyici belgesi alabilirsiniz.
 
34. Kuru sıkı tabanca almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Kuru sıkı tabanca için ruhsat almam gerekir mi?
Eğer 18 yaşını tamamladıysanız, av bayilerinden nüfus ve ikametgah bilgilerinizi bildirmek şartıyla kuru sıkı bir tabanca almanız mümkündür. Kuru sıkı tabancalar 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmediğinden ruhsat almanız mümkün değildir.
 
35. Kuru sıkı tabanca ile ateş etmem ya da suçta kullanmam durumunda ne ceza alırım.
Kuru sıkı tabanca ile ateş etmeniz ya da suçta kullanmanız durumunda Türk Ceza Kanunu Hükümlerine göre bu suçu gerçek silahla işlemiş gibi cezalandırılırsınız.
 
36. Antika silah nedir nasıl belirlenir ruhsata nasıl bağlatılır?
Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan benzerlerine az rastlanan ve artık imal edilmeyen ateşli, ateşsiz silah, bıçak ve kılıç gibi aletler antika silahtır. Bu tür silahların antika olup olmadığı Kriminal Polis laboratuarlarından alınacak ekspertiz raporu sonucunda belirlenir.
Bu kapsama girebilecek silahınız var ise dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, aldırılacak ekspertiz raporu sonucunda silahınızın antika olduğu tespit edilirse adınıza bulundurma ruhsatı verilir. Alınan ekspertiz raporu sonucu antika olmadığı anlaşılan silahlar için adli işlem yapılır ve silah müsadere edilir. Bir defa yaptıracağınız bulundurma işlemi ile bu silahları ev adresinizde sürekli bulundurabilirsiniz. Bu silahlar için taşıma ruhsatı düzenlenmez.
 
37. Armağan silahlar devredilebilir mi nasıl ruhsata bağlanır?
Armağan silahların her ne şekilde olursa olsun başkasına devri yapılamaz. Ancak, ruhsat sahibinin vefatı veya silah ruhsatı almasına engel hali bulunması durumunda varislerinden biri adına ruhsata bağlanabilir.
Armağan silahlar, armağan eden yetkili makamca imzalanmış, başlıklı ve üzerinde işlem tarih ve sayısı belirtilmiş, armağan edilen kişinin kimliğini ve silahın marka, model, çap ve seri numarasını tanımlar bir şekilde düzenlenmiş belge ile birlikte İçişleri Bakanlığına müracaat edilmesi halinde, Bakanlıkça incelenip kayda alındıktan sonra, belge düzenlenip ilgili Valiliğe gönderilmesi halinde ruhsata bağlanabilir. Engel hali yok ise armağan edilen kişinin durumuna göre bu silahlar için taşıma yada bulundurma ruhsatı tanzim edilebilir.
 
38. Şirket ortakları olarak demirbaş tabanca alabilir miyiz ?
Şirket ortakları demirbaş silah alamaz. Şirketin sorumlu ortaklarından iki kişi web sayfamızda(bilgi sayfaları/işlemleriniz/silah ruhsat işlemleri/taşıma/50 sigortalı işçi ) belirtildiği şekilde ilgili birime müracaat etmesi durumunda taşıma ruhsatı alabilir.
 
39. Fabrikamızda görevli bekçilere demirbaş tabanca ruhsatı almak istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor?
Fabrikanızın bulunduğu yerin bağlı olduğu silah ruhsatı veren birime müracaat ederek eğer fabrikada en az 50 sigortalı işçi çalışıyorsa; fabrikada görevli bekçiler, veznedarlar, mutemetler adına demirbaş silah için başvuru yapabilirsiniz.
Başvuru için istenen belgeler;
— Noter tasdikli yönetim kurulu kararı
— Noter tasdikli imza sirküleri
— Kuruluş ve en son değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi aslı ve noter tasdikli fotokopileri
— Şirket dilekçesi
— İşyerinin SGK kart fotokopisi
— Görev belgeleri
— Nüfus cüzdanı ve aslı ve fotokopisi
— Doktor raporları (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak Heyet Raporu)
— Sigorta kart belgeleri
— 4 adet fotoğraf
 
40. Demirbaşımıza kayıtlı bir adet tabanca var. Bu tabanca için görevli olan üç bekçimiz adına ruhsat çıkarabilir miyiz
Bir demirbaş silah birden fazla kişi adına ruhsat çıkartılabilir.
 
41. Demirbaş tabancayı evimize götürebilir miyiz ?
                 Demirbaş silahlar iş yerinde ve iş başında taşınması şartıyla ruhsata bağlanmaktadır. Bu silahı evinize ya da görevli olmadığınız esnada iş yeri dışına çıkarmanız halinde 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçunu işlemiş olurs unuz.
 
         İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ 
Telefon  : 0.332.237 64 00 
Gsm       : 0.505.318 42 00
                Danışma: 5386 ,  Silah Taşıma-Bulundurma: 5370 ,  Av Spor: 5380 ,            
                Patlayıcı Madde: 5384  
 
Faks      : 0.332.235 25 16
 
Adres    : Feritpaşa Mh. Telgırafçı Hamdibey Cd. No:1 Selçuklu / KONYA
 
E-Mail    : konyasilah@egm.gov.tr 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Konya Valiliği
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polis Eşleri Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • Polsan
 • Ulusal Ulaşım
 • Göç İdaresi