Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trafik_tescil

Giriş
Araç Tescil İşlemleri
 
YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER
1.Fatura
2.Dilekçe
3.Uygunluk belgesi
4.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
5.ÖTV ödeme belgesi (Aslı)
6.Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
7.Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası
8.Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Kaydı,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir. (Aslı ve Fotokopisi)
 
YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1. Gümrük Trafik Şahadetnamesi
2. Karayolları Uygunluk belgesi (Makine Müh.)
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
4. ÖTV ödeme belgesi aslı
5. Vatandaşlık numarası
6. Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası
7. Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.
 
   NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER
1. Noter satış senedi ve Geçici Belge (EK-44)
2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
3. Araca ait eski Trafik belgeleri ile plakalar
4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5. Şoförler Odasından Nakil Dosyası
6. Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

NOT: Noter satışı tarihi itibarıyla bir (1) ay süresi içerisinde tescil yaptırmayanları plakaları aynı kalacaktır.

 İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı
2. Zorunlu Mali mesuliyet sigortası
3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5. Başka İl ve İlçelere ait araçların tescilinin yapılması ve plaka değişikliği bulunması halinde Şoförler odasından nakil dosyası

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER
1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden) veya noterden mirasçılık belgesi
2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)
4. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri
5. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (Varislerden en az birinin adresi tescil adresi olması gerekmektedir.)
6. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
9. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.
10.18 yaşından küçükler için noterden Taahhütname
NOT: Varislilerden bir tanesinin müracaatı tescil için yeterlidir.  
 
 YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ
1. Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.
2. Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.
 
YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN  YURDUMUZU TERK İŞLEMİ
1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO'ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.
2. Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Araca ait plakalar
4. Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri
5. Dilekçe
6. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)
 
YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI
1-Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescili;
a)Dilekçe
b)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi
c)Tescil ve Trafik belgeleri
d)Plakalar
Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.
2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurtdışına çıkarılmak istenmesi halinde;
a)Dilekçe
b)Noter satış senedi
c)Tescil ve Trafik belgeleri
d)Plakalar
e)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)
f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası
 
ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)
 
ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ
1. Fatura
2. Montaj tespit raporu
3. İmalat yeterlilik belgesi
4. Karayolu uygunluk belgesi
5. Muayene İstasyonu'ndan aracın muayenesini yaptırılacak
6. Dilekçe
7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
9. Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ
1. Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ
1. Motor satış senedi, Gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor  bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.
2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun  garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.
3. Teknik belge-plan proje
4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
5. Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri
7. Karayolları Fenni Muayene İstasyonu'nca tespit yaptırılır..

ARAÇLAR ÜZERİNE YAZI VE LOGO İŞLENMESİ
1.araç işleticisinin ticari ad ve unvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimleri aracın yan karoseri üzerinde bulunabilir.
2.Otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve unvanı yazılabilir.
3.Aracın muayene istasyonundan tespiti yapılacaktır.

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)
1. Yıpranan Tescil ve Trafik belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.
5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.
 
 AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ
1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.
2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.
3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4. Ad, soyadı veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.
5. Plaka ücretinin ödendi dekontu
 
 TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ
1. Dilekçe
2. Trafik Belgesi zayi olmuş ise (muayenesi olmayan araçlar) muayene istasyonundan muayenesi yapılacaktır.
3. Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
4. Plakalar getirilecek
5. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.
6. Aracın MTV yönünden borcu bulunmayacaktır.
 
 HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (Diğer illere ait araçlar için 3 adet Ek-1)
3. Dilekçe
4. Plakalar getirilecek
5. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek
6. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.
7. M 1- N 1 Araçları hurda toplama yerlerinden teslim tutanağı
 
 ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.
2. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.
 
 ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER
1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nden aracın bulunduğuna dair belge
2. Dilekçe
 
 TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME
1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)
2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
3. Dilekçe
 
 (A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI
“A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, otomotiv konusunda araştırma yapan araştırma kurum veya kuruluşları veya teknik hizmetler kuruluşlarına; fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere bir yıl süre ile bayinin faaliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir. Prototip veya yol testi için kullanılacak araçlara “T”, fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar ile gösterisi yapılacak araçlara “G” harf grubu bulunan plakalardan verilecektir. “A” Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi için müracaat sırasında;
 
1. Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini belirten dilekçe,
2. Her araç için cinslerine göre plakaya bağlı olarak yaptırılmış zorunlu mali sorumluluk sigortası,
3. Harç makbuzu,
4. Prototip veya tip onayı olmayan, yol testi yapılacak imal, ithal ve ihraç araçlar için tanıtım numaralarından bağımsız olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış izin belgesi (tip onayı olması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin şartı aranmaz),
5. İthal araçlar için garanti belgesi,
6. İki adet geçici trafik belgesi, ibraz edilir.”
 
 (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir.   30 gün süre ile geçerlidir.
1. Dilekçe
2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
3. ÖTV Ödeme Belgesi aslı
4. Harç makbuzu
5. Aracın faturası - Trafik Şahadetnamesi - Noter satış senedi
 
(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ
Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir. Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
1. Dilekçe
2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası
3. Aracın satın alındığı belge
4. Harç makbuzu
 
Sürücü Belgesi (Ehliyet) İşlemleri
 
 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER
1. Sertifikanın aslı.
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3. Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
4. Sağlık Raporu (aslı) (2 Yıl Geçerli)
5. Kan grubu belgesi
7. Maliye veya Bankadan Harç, Kart Ücreti ve Hizmet bedeli makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
8. İki (2) adet biometrik fotoğraf (5x6 cm ebadında) (Son altı içerisinde çekilmiş olacak)
9. MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)
 
01/01/2016 TARİHİNDEN ÖNCE ALINAN SÜRÜCÜ BELGE SINIFLARININ YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ KARŞILIKLARI
 
ESKİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ
SINIFLARI KARŞILIĞI
A1
M ve A1
A2
M, A1, A2, A ve B1
B
M, B1, B, D1 ve F
C
M, B1, B, D1, C1, C ve F
D
M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1E ve F
E (28.04.1997 ÖNCE)
M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE ve F
E (28.04.1997 SONRA)
M, B1, B, BE, C1, C, D1, D ve F
F
M ve F
G
M ve G
H
Engel durumuna göre A veya B

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI VE KULLANILABİLECEK ARAÇ CİNSLERİ
 
 
SINIFI
 
 
KULLANDIĞI ARAÇ SINIFLARI
M
sınıfı sürücü belgesi  iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.
A1
sınıfı sürücü belgesi  hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1'i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
A2
sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2'yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
A
sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.
B1
sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.
B
 sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge Sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.
 
 
BE
sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve
azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik
araçları kullanacaklara ver
ilir.
C1
Sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir dikkate alınmaz.
C1E
sınıfi sürücü belgesi C 1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.
C
sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.
CE
sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.
D1E
 sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları Kullanacaklara verilir.
D1
Sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.
DE
sınıfı sürücü belgesi; D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve
azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları
kullanacaklara verilir.
D
 sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.
G
 sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara
ve
rilir.
F
Lastik Tekerlekli Traktör kullanacaklara verilir.


 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA YAŞ ŞARTI
1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların on yedi,
2. B ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların on sekiz,
3. C,D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların yirmi iki, (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.) yaşını bitirmiş olmaları zorunludur.
 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA ÖĞRENİM ŞARTLARI
A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu eğitimi bitirmiş bulunmaları gerekmektedir.
 
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA SAĞLIK ŞARTLARI
Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik gereğince, Sürücü adaylarının genel sağlık muayeneleri pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Tabiplerce verilen sağlık raporlarında hekimin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayı sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aile hekimliği uygulamasına geçilmiş illerde bu raporlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından da verilebilir.
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA EĞİTİM VE SINAV ŞARTI
Sürücü belgesi alacakların, Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları.
 
SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARDA HÜKÜMLÜ OLMAMA ŞARTI
-765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri (bir defa) ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmakta olup,

-20.12.2005 tarihli uygulama talimatı ile, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinin yerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191 inci maddelerinden, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddelerinin yerine 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6 ncı maddesinden, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin 7 nci fıkrasından hüküm giymemiş olmaları zorunluluğu bulunmaktadır.
 
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1. Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi
2. Şoförler odasından dosya
3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi).
4. İki (2) adet biometrik fotoğraf (5x6 cm ebatında) (Son altı içerisinde çekilmiş olacak)
5. Sağlık raporu (aslı)
6. Kan grubu belgesi.
7. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)
8. Maliye veya Bankadan Harç, Kart Ücreti ve Hizmet bedeli makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
9. Yabancı Uyruklu ise ikamet teskeresi ise İkamet Teskeresinin aslı ve fotokopisi
10.Elçilik Mensubu ise kimlik aslı ve fotokopisi
11.Öğrenim belgesi (Yabancı Uyruklu ise denklik Belgesi)
 
KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet – TC. Kimlik Numaralı)
3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.
4. İki (2) adet biometrik fotoğraf (5x6 cm ebatında) (Son altı içerisinde çekilmiş olacak)
5. Maliye veya Bankadan Harç, Kart Ücreti ve Hizmet bedeli makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
6.Çalıntı Sürücü Belgelerinde İlgili Polis Merkezinden alınmış Çalıntı Müracaatı.
7.Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden veya gerekiyorsa uzman hekimden)
 
YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (1 Adet – TC. Kimlik Numaralı)
2. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
3. İki (2) adet biometrik fotoğraf (5x6 cm ebatında) (Son altı içerisinde çekilmiş olacak)
4. Eski Sürücü belgesi.
5. Maliye veya Bankadan Harç, Kart Ücreti ve Hizmet bedeli makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
6. Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden veya gerekiyorsa uzman hekimden)
 
 
 Parmak İzi Alma;    2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kişilerin parmak izi ve fotoğraf verileri kayda alınarak elektronik sistemde saklanmaktadır. Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ( Gemi Adamı Cüzdanı, Uçuş mürettebatı Belgesi ), her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi alan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Parmak izi alınması sırasında ele krem sürülmüş olması parmak iz almayı güçleştirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede bitirilebilmesi, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi için Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler, her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi almak için müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmeden gelmeleri önem arz etmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon :
0.332.321 32 32  /  0.332.320 15 25
Gsm      :  0.505.318 42 02
Faks      : 0.332.322 99 69
Adres    : Topraksarnıç Mah. Azerbeycan Cad. No:2 Meram ek hizmet binası 42300  Meram/KONYA
E-Mail   :
konyatrafiktescil@egm.gov.tr 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Konya Valiliği
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
 • Kurumsal E-Posta
 • E-Devlet
 • Polis Eşleri Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk
 • Polsan
 • Ulusal Ulaşım
 • Göç İdaresi